Nur czarnoszyi

Nur czarnoszyi (Gavia arctica) – duży, wędrowny ptak wodny z rodziny nurów. Występowanie Zamieszkuje północną Eurazję (obszary tundry i lasotundry) oraz arktyczne i subarktyczne rejony Ameryki Północnej. W Europie zimuje…

Jesiotr zachodni

Jesiotr zachodni (Acipenser sturio) – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych. Występowanie Wzdłuż europejskich brzegów Oceanu Atlantyckiego, Morze Śródziemne i Morze Czarne. W jeziorach Ładoga i Onega tworzy formę…

Lis

Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana w odniesieniu do gatunku Vulpes vulpes (w języku polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub, po prostu, lisem),…

Łasica

Łasica, Łaska (Mustela nivalis) – gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae). Występowanie i biotop Łasica zamieszkuje skraje lasów, łąki i pola Europy (oprócz Islandii, Irlandii, Cypru i małych…