Mops

Mops – jedna z ras psów należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji małych psów molosowatych. Rys historyczny W historii mopsa można znaleźć różne hipotezy pochodzenia jego przodków.…