Powiat stargardzkiPowiat stargardzki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Stargard Szczeciński.

W powiecie oprócz turystyki, występuje przemysł spożywczy, maszynowy i odzieżowy.

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Stargard Szczeciński
 • gminy miejsko-wiejskie: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań
 • gminy wiejskie: Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński
 • miasta: Stargard Szczeciński, Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań

Położenie

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia powiatu stargardzkiego wynosi 1519,95 km².

Powiat położony jest na Równinach: Pyrzycko-Stargardzkiej, Nowogardzkiej oraz na Pojezierzu Ińskim. We wschodniej części powiatu znajduje się Iński Park Krajobrazowy z siedzibą w Ińsku. Na zachód od Stargardu znajduje się piąte co do wielkości jezioro w Polsce – Miedwie, a w gminie Kobylanka znajduje się południowa część Puszczy Goleniowskiej.

Gospodarka

W końcu stycznia 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie stargardzkim obejmowała ok. 8,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 21,1% do aktywnych zawodowo.

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2670,96 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie stargardzkim – 14 259 osób. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 3312,93 zł, a w sektorze prywatnym 2450,99 zł.

Demografia

Według danych z 30 czerwca 2009 roku powiat stargardzki zamieszkiwało 119 321 osób.

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
ogółem 119 872 100 61 145 51 58 727 49
miasto 80 205 100 41 414 51,6 38 791 48,4
wieś 39 667 100 19 731 49,7 19 936 50,3

Bezrobocie w powiecie (XII 2010) wynosi: 9,7%

Przyroda

Użytki rolne w powiecie stanowią 58,8% ogólnej powierzchni. Powiat należy do regionów o średniej lesistości – 23% powierzchni regionu (województwo zachodniopomorskie – 35,2%). Zasoby leśne posiadają dużą wartość rekreacyjną gospodarczą i ekologiczną. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wynosi 10,2% ogólnej powierzchni regionu. Na terenie powiatu zarejestrowano 34 pomniki przyrody. Unikatowe zasoby ochrony środowiska przyrodniczego podlegają różnym formom ochrony prawnej. Najważniejsze z nich, to:

 • Iński Park Krajobrazowy,
 • Rezerwat Głazów Narzutowych,
 • Rezerwat przyrody „Grzybieniowe Jeziorko”,
 • Stawy Lutkowskie.

Komunikacja

 • Linie kolejowe:
  • czynne: Szczecin Gł.- Poznań Gł. (przez Stargard Szczeciński i Dolice), Stargard Szczeciński- Wejherowo (przez Trąbki i Chociwel) oraz Stargard Szczeciński- Kalisz Pomorski Miasto.
  • nieczynne, istniejące: Stargard Szczeciński- Kostrzyn, wąskotorowe: Stargard Szczeciński Wąsk.- Dobra Nowogardzka (przez Starą Dąbrowę), Stara Dąbrowa- Dobrzany (przez Trąbki Wąsk., Marianowo i Kozy Pomorskie) oraz Kozy Pomorskie- Ińsko.
  • nieczynne, nieistniejące: wąskotorowe: Dobrzany- Poźrzadło-Dwór oraz Ińsko- Drawsko Pomorskie Wąsk.
 • Drogi:
  • krajowe: 10: Lubieszyn- Płońsk (przez Kobylankę, Stargard Szczeciński i Suchań) oraz 20: Stargard Szczeciński- Gdynia (przez Chociwel).
  • wojewódzkie: 141: Sowno- Darż, 142: Szczecin- Lisowo, 143: Kobylanka – Kołbacz, 144: Nowogard- Pyrzyce (przez Stargard Szczeciński), 145: Chociwel- Nowogard, 151: Świdwin- Recz (przez Ińsko), 153: Pyrzyce- Piasecznik (przez Dolice) oraz 160: Suchań – Miedzichowo.

Administracja

Reprezentacja gmin w Radzie Powiatu Stargardzkiego
Gminy Liczba
radnych
Liczba
wyborców w 2006
miasto Stargard Szczeciński (3 okręgi wyborcze) 13 56 464
gmina Stargard Szczeciński, gmina Kobylanka, gmina Stara Dąbrowa 4 14 398
gmina Dolice, gmina Marianowo, gmina Suchań 3 12 071
gmina Chociwel, gmina Dobrzany, gmina Ińsko 3 11 895
Razem (Σ) 23 94 828

Siedzibą władz powiatu jest miasto Stargard Szczeciński. Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu Stargardzkiego, w której skład wchodzi 23 radnych.

Mieszkańcy powiatu stargardzkiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 5. Parlamentarzystów wybierają z okręgów wyborczych z siedzibą komisji wyborczej w Szczecinie, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Zobacz też

 • podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego
 • powiat szadzki

Linki zewnętrzne

 • Dane o powiatach i gminach (Regioset)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *